Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Prof. dr Thomas Glauben

Prof. dr Thomas Glauben je direktor Leibniz instituta za razvoj poljoprivrede u tranzicionim ekonomija (IAMO) i redovni profesor Univerziteta u Halleu.

Studirao je agrarnu ekonomiju na Univerzitetu u Kielu, gde je doktorirao i stekao habilitaciju.

Član je nekoliko nacionalnih i međunarodnih akademskih i savetodavnih tela u oblasti politike. Gospodin Glauben je imao kratkoročne angažmane kod međunarodnih institucija uključujući Svetsku banku i Organizaciju za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO). Njegovi radovi su objavljeni u brojnim časopisima sa recenzijom.

Njegove oblasti interesovanja obuhvataju agrarnu i prehrambenu ekonomiju, ekonomiju razvoja, geopolitiku i ekonometrijske metode.

Relevantni aktuelni projekti: