Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Prof. dr Miladin M. Ševarlić

Dr agroekonomskih nauka Miladin M. Ševarlić, redovni profesor u penziji

Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet

– uža naučna oblast ekonomika poljoprivrede –

Rođen je 12. juna 1949. godine u Čačku, otac Miloš (1925-2000) i majka Milena (1928-2003).

Osmogodišnju školu završio u selu Preljina (1963), a Gimnaziju, prirodno-matematički smer, u Čačku (1967).

Na Odseku / Institutu za agrarnu ekonomiju Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu diplomirao (1973), magistrirao (1982) i doktorirao (1989) iz oblasti agrarne ekonomije.

U toku studija više puta sam nagrađivan i bio stipendista BU (u II, III i IV godini studija).

Međunarodnu studentsku praksu obavio na Selьskohozяйstvennaя akademiя imeni K.A. Timirяzeva, Moskva (SSSR, 1971).

Aktivnosti u toku studija: učesnik ORA Novi Beograd (1968), potpredsednik FOSS PF u Beogradu (1968/69), odbornik Prosvetno-kulturnog veća Skupštine grada Beograda (1969-1973), predsednik Interfakultetskog odbora studenata poljoprivrednih fakulteta i viših poljoprivrednih škola Jugoslavije (1969-1971), predsednik Saveza studenata Studentskog grada (1971/72), učesnik Međunarodne studentske radne akcije – Veszprém, Hungary, 1972; koordinator Republičkog štaba studentskih radnih brigada (1973); …

Posle dve godine rukovođenja Omladinskom zadrugom „Beograd“ u Beogradu (1973-1975), započeo univerzitetsku karijeru izborom u zvanje asistenta-pripravnika (1975) i asistenta (1982) na PF u Beogradu, gde sam biran i u sva nastavnička zvanja: docent (1989), vanredni profesor (1995) i redovni profesor (2001).

Specijalizacije u asistentskim zvanjima: Kmetijški inštitut Slovenije, Ljubljana (1978); Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE) – SGGW i Institut Spółdzielczy Badań Warszawa, Poljska (1980); Agrárgazdasági Kutató Intzet, Budapest, Hungary (1982) i Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Poland (1989).

Studijske posete i učešće na međunarodnim naučnim skupovima inostranstvu u nastavničkim zvanjima: Poljska, Mađarska, Čehoslovačka, Izrael, Bugarska, Rusija, SAD, Rumunija, Ukrajina, Italija, Belgija, …

Aktivnosti i funkcije posle izbora u nastavničko zvanje: član Veća naučnih oblasti pravno-ekonomskih nauka BU (2001-2013); šef Katedre ekonomike poljoprivrede i tržišta na PF BU (2002-2004. i 2006-2014); honorarni profesor na dva univerziteta u Srbiji (Univerzitet u KG – Agronomski fakultet u Čačku, 1990-1993. i 2001-2011.; i Univerzitet VS – Vojna akademija, Odsek za logistiku, 2002-2015) i na dva univerziteta SFRJ (Univerzitet u SA – PF u Sarajevu i Odeljenju u Mostaru, 1988-1992. i Sveučilište u OS – Pf u Osijeku i Odeljenju u Vinkovcima, 1989-1991); specijalni savetnik za agroprivredu u EI u Beogradu (2008- ); član ekspertskih timova za izradu tri nacionalne strategije razvoja poljoprivrede (SFRJ – 1982, SRJ – 1999. i RS – 2014) i rukovodilac tima za izradu Strategije razvoja zemljoradničkog zadrugarstva u Republici Srbiji (2012); član redakcije (2013-2014) odnosno član Izdavačkog saveta Industrija / Industry u Beogradu (2015- ) i član Redakcionog saveta naučnog časopisa Izvestiя (Volgograd, RF, 2012- ); član Odbora za selo SANU (1990–2014); član UO Udruženja univerzitetskih profesora i naučnih radnika Srbije (2003-2007); član (1978- ) i predsednik (2009- ) SPITS; član (1990-2015) i redovni član NDES (2015- ); osnivač (1992), predsednik (2003-2016) i Počasni predsednik DAES (2023); osnivač i predsednik Zadružnog pokreta (ZP, 2010- ); member of EAAE (1978-2014) and Vice President (63rd – Subotica, 1999) and President of the Organizing Committee EAAE Seminar (100th – Novi Sad, 2007; 135th – Belgrade, 2013; 152nd – Novi Sad, 2016); redovni član NDS (2016- ); član (1999-2015) i predsednik UO DSD (2015- );  član DAN (2000- ); član (1995-2000) i predsednik (2001-2018) Republičke komisije Takmičenja sela Srbije / Susreta sela Srbije, …

Samostalno i u saradnju sa drugim autorima objavio sam oko 300 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu iz oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, zadrugarstva i sela (tri izdanja univerzitetskog udžbenika Ekonomika poljoprivrede, četiri makroekonomska rešenja priznata na nacionalnom nivou, poglavlja u 21 monografiji, …) i rodonočelnik dve naučno-nastavne discipline na PF BU (Savetodavstvo u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Ekonomika seoskog turizma); …

Učestvovao je u realizaciji šest međunarodnih projekata (2005-2015; rukovodilac dva projekta) i 18 nacionalnih projekata po konkursima resornog ministarstva za nauku (od 1986. godine), kao i u izradi većeg broja komercijalnih projekata i studija koje su realizovali: Poljoprivredni fakultet, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Ekonomski institut, Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, Društvo agrarnih ekonomista Srbije, …

Recenzirao je 29 i uredio 18 naučnih publikacija.

Mentor ili član komisija za ocenu i odbranu preko 150 diplomskih radova, 36 magistarskih teza i 29 doktorskih disertacija; predsednik ili član komisija za ocenu i izbor 40 kandidata za naučna i nastavna zvanja na svim državnim poljoprivrednim i ekonomskim fakultetima u Srbiji, Geografskom fakultetu, Ekonomskom institutu i Vojnoj akademiji u Beogradu, i na Fakulteti za kmetijstvo – Unierze v Maribor (Slovenija).

Održao preko 300 predavanja u Srbiji i pet predavanja po pozivu u inostranstvu; i sa preko 2.500 autorskih članaka, uvodnika, intervjua i izjava u časopisima i dnevnoj štampi, brojnim nastupima u TV i radio emisijama o poljoprivredi, zadrugarstvu i selu, kao i panelista na Kopaonik biznis forumuSerbian Econmic SummitHrana za EvropuMeđunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu,…

Autor teksta prve Deklaracije o GMO koju je (sa tekstom Zelenih Srbije) jednoglasno usvojilo preko 7.000 odbornika u 136 ili 80,5% od ukupno 169 opština i gradova u APV i centralnoj Srbiji.

Penzionisan na PF BU (2014) i potom izabran u zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast ekonomija na Alfa BK Univerzitetu u Beogradu (2014-2016).

Dobitnik brojnih priznanja, među kojima i: počasni profesor Volgogradskog državnog agrarnog univerziteta (2012; VolGAU, Rossiя); Vukova nagrada (2012) – najveće nacionalno priznanje za izuzetan doprinos razvoju obrazovanja, nauke i kulture u Srbiji i svesrpskom kulturnom prostoru; Plaketa 60 godina AEO  PF BU (2023); …

Vlasnik PRGu selu Preljina, opština Čačak.