Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Kako postati član

Član DAES može biti svako punoletno fizičko lice koje prihvata ciljeve Društva i Statut i ispunjava uslove za članstvo.
Prijava za učlanjenje  podnosi se na e‐mail adresu: office@daes.org.rs.
 
Komisija za članstvo će Vas u roku od sedam dana obavestiti o prihvatanju Vaše aplikacije za članstvo u DAES. Po dobijanju pozitivnog odgovora u vezi prijema uplaćujete definisani iznos za godišnju članarinu na račun Društva.
 
Postoje dva osnovna oblika članstva: redovno i počasno. 
 
Redovni član može biti svaki pojedinac zainteresovan za unapređenje naučnog i praktičnog rada u bilo kojoj oblasti agrarne ekonomije, agrobiznisa, agrarnog i ruralnog razvoja. 
 
Počasni članovi su pojedinci koji imaju posebne zasluge za razvoj agroekonomske nauke i struke i DAES. Počasne članove proglašava Skupština Društva, na predlog Upravnog odbora.
 
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Članstvo u Društvu prestaje zbog neplaćanja članarine za kalendarsku godinu, nepoštovanja odredbi Statuta ili narušavanja ugleda Društva.