Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Mr. Zoran B. Ilić, Licencirani ovlašćeni revizor

Mr. Zoran B. Ilić, Licencirani ovlašćeni revizor, rođen je u Pančevu 1978. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom Kovinu.

Višu poslovnu školu u Beogradu završio je 1999. godine, a zvanje diplomiranog ekonomiste stiče na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu 2004. godine. Magistarsku tezu pod nazivom „Optimalna struktura portfolija hartija od vrednosti poslovne banke“ odbranio je 2011. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Doktorske studije upisuje 2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, gde je trenutno u proceduri prijave doktorske disertacije. Od 2005. godine zaposlen je u Preduzeću za reviziju ECOVIS FinAudit doo Beograd.

Veštak je za ekonomsko-finansijsku oblast, upisan u Registar veštaka pri Ministarstvu pravde Republike Srbije. Poseduje licencu ovlašćenog revizora od strane Ministarstva finansija Republike Srbije, kao i licencu ovlašćenog javnog računovođe kod Saveza računovođa i revizora Srbije.

Do sada je samostalno ili kao koautor objavio 6 naučnih radova u domaćim časopisima. Njegova oblast profesionalnog interesovanja odnosi se na reviziju, računovodstveno – poreski consulting, procenjivanje i vrednovanje imovine i kapitala, kao i na unapređenje poslovanja privrednih društava.

Član je Komore ovlašćenih revizora Republike Srbije, Saveza računovođa i revizora Republike Srbije i Društva agrarnih ekonomista Srbije (DAES),

Služi se engleskim jezikom. Oženjen je i ima dvoje dece.