Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Vladimir Zdravković,
Master agroekonomista

Master agroekonomista Vladimir Zdravković rođen je 6. februara 1997. godine u Kruševcu, gde je završio osnovnu i srednju Ekonomsko – trgovinsku školu.

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 2016. godine, studijski program Agroekonomija. Diplomirao je 2021. godine sa prosečnom ocenom 9,17 i ocenom 10 na odbrani diplomskog rada. Master akademske studije upisao je 2021. godine na istom fakultetu, studijski program Agroekonomija, modul Menadžment u agrobiznisu. Master studije završio je 2022. godine sa prosečnom ocenom 10,00 i ocenom 10 na odbrani master rada, čime je stekao akademski naziv master agroekonomista.

Doktorske akademske studije upisao je 2022. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program Agroekonomija i ruralni razvoj.        

Svoj karijerni razvoj započeo je u januaru 2022. godine kao saradnik u nastavi na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje asistenta stekao je 2023. godine. Uža oblast naučnoistraživačkog rada Vladimira Zdravkovića je Menadžment, organizacija i ekonomika proizvodnje poslovnih sistema poljoprivrede i prehrambene industrije.

Od 2023. godine član je Društva agrarnih ekonomista.