Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Maja Mladenović, master ekon.

Maja Mladenović rođena je 28.09.1988. godine u Skoplju. Osnovnu školu završila je kao đak generacije u selu Gotovuša, a srednju školu u Štrpcu na Kosovu i Metohiji, takođe među najboljima za šta je nagrađena priznanjem porodice Karađorđević.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici upisuje 2006., gde završava osnovne i master akademske studije, a trenutno je u fazi izrade doktorske disertacije pod nazivom „Analiza razvojnih potencijala opštine Štrpce“.

Autor je desetak naučno istraživačkih radova u kojima se najčešće bavi ekonomskim razvojem opština na Kosovu i Metohiji.

Zaposlena je kao asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici na katedri za opštu ekonomiju i privredni razvoj.

Udata je i majka dvoje dece.