Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Dr Vesna O. RODIĆ

Dr Vesna O. RODIĆ je redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Njen akademski rad vezan je za oblast menadžmenta i organizacije u poljoprivredi. Svoje istraživačke interese je tokom godina fokusirala na problematiku održivosti poljoprivredne proizvodnje. Autor ili koautor je u preko 200  bibliografskih jedinica, od čega u SCOPUS bazi podataka ima registrovanih 15 naučnih radova, 180 citata i Hiršov indeks 9.

Dr Vesna Rodić je učestvovala u ralizaciji više nacionalnih i međunarodnih projekata.  Takođe, bila je član u više radnih/upravljačkih tela i komisija na Poljoprivrednom fakultetu i na Univerzitetu u Novom Sadu, kao i član uređivačkih i/ili organizacionih odbora više domaćih časopisa i naučnih konferencija.

Kao učesnik programa razmene nastavnog osoblja (Faculty Exchange Program) boravila je  2004. godine šest meseci u SAD-u, na državnom univerzitetu Pensilvanije (Penn State University). Takođe je, u cilju pedagoškog i naučnog usavršavanja, bila na više kraćih studijskih boravaka (u Mađarskoj, Grčkoj, Nemačkoj, Poljskoj, Italiji, Holandiji, Francuskoj, Belgiji, Španiji i zemljama regiona).  U okviru 7. Okvirnog programa EU (FP7) bila je predstavnik Srbije u Programskom komitetu za Ishranu, poljoprivredu i biotehnologiju.

Od strane Evropske komisije je više puta angažovana kao nezavisni ekspert za ocenu projekata prijavljenih na različitim EU programima i pozivima (FP6, Tempus, Erasmus+, COST, Horizon 2020, Horizon Europa).

Trenutno je predstavnik KONUS-a u Sektorskom veću za poljoprivredu, proizvodnju hrane, šumarstvo, ribarstvo i veterinu u Agenciji za kvalifikacije Republike Srbije i predstavnik Srbije u Radnoj grupi za ekonomiku i marketing Svetske asocijacije živinara (WPSA). Govori, čita i piše engleski, a čita i na ruskom jeziku.