Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Dr Tihomir Novaković

Tihomir Novaković je rođen 07.06.1991. godine u Sanskom Mostu, Bosna i Hercegovina. Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Novom Sadu je završio 2014. godine (smer Agroekonomija).

Na istom fakultetu 2016. godine završava master akademske studije (smer Agroekonomija). Tema master rada bila je: „Primena logističke regresije u određivanju razvijenosti opština AP Vojvodine“.

Doktorske studije upisao je 2016. Godine na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu (smer Ekonomija). Doktorsku disertaciju pod nazivom “Ocena tehničke efikasnosti primenom modela stohastičke granične proizvodne funkcije u sektoru mlečnog govedarstva u Republici Srbiji” odbranio je 2023. godine.

U periodu od 2016-2017. godine zaposlen je na Poljoprivrednom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu, kao saradnik u nastavi na užoj naučnoj oblasti Statistika. U septembru 2017. godine izabran je u zvanje asistenta na užoj naučnoj oblasti Kvantitativni metodi u agroekonomiji.

U dosadašnjem naučnom radu, Tihomir Novaković je kao autor ili koautor objavio 35 naučnih radova iz oblasti Agroekonomije i Statistike i učestvovao na 16 domaćih i međunarodnih konferencija sa temama iz navedenih oblasti. Član je statističkog društva Vojvodine. Čita, govori i piše engleski jezik.