Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Dr Tatjana Brankov

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Dr Tatjana Brankov je vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i viši naučni saradnik u oblasti društvenih nauka – ekonomija. Predaje na svim nivoima studija. Izabrana je za predsednicu Društva agrarnih ekonomista Srbije u junu 2023. godine.

Rođena je u Trebinju, osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Nikšiću. Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završila je osnovne i poslediplomske studije. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

U periodu 2001-2003 boravila je u Međunarodnom centru za
napredne mediteranske agronomske studije (CIHEAM-Bari) gde je odbranila drugi magistarski rad.

Obavila je studijsko usavršavanje na Univerzitetu A&M u Teksasu 2005. godine kao stipendista Norman Borlaug programa Ministarstva za poljoprivredu SAD.

Član je Evropske asocijacije agrarnih ekonomista.

Objavila je veliki broj radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova; devet radova
u naučnim časopisima indeksiranim u SCI/SSCI bazama podataka (prvi autor na osam radova); tri monografije: Hrana budućnosti ili bioterorizam (Službeni glasnik), GM food systems and their economic impact (CABI, UK) i Inovacije u prehrambenom sistemu (Ekonomski fakultet, Subotica).

Trenutno rukovodi Erazmus+ projektom “Development of bachelor program in agroecology with dual education in Kazakhstan (AGROKAZ)” (2023 – 2026).
Učestvovala je kao panelista na nekoliko međunarodnih foruma, uključujući Poljoprivredni forum
“Hrana za Evropu” (2015, 2016 i 2017. godine), “GMO-free Europe Conference”- Berlin (2018) i “Food Security in the Western Balkans and the Republic of Moldova”, Southeast Europe Association, Minhen (2022).

Dobitnik je priznanja “Zeleni list” za 2023. godinu koje dodeljuje RBGD i Pokret gorana Vojvodine za naučni rad u oblasti zdrave hrane i projekat “Kragujevac bez GMO, kao i “Zlatne značke” za izuzetan doprinos aktivnostima Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije razvoju obrazovanja, nauke i
agroprivrede Srbije (2019).

Nije član ni jedne političke partije.
Živi u Beogradu, udata je i majka Sofije i Lare.