Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Dr. Stanislav Zekić, redovni profesor

LinkedIN – https://rs.linkedin.com/in/stanislav-zekic-46811947

ResearchGate – https://www.researchgate.net/profile/Stanislav_Zekic

ORCID – https://orcid.org/0000-0003-3872-1332

Obrazovanje

Osnovne studije Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Godina završetka: 1998.

Magistarske studije Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici

Godina završetka: 2003.

Doktorske studije Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici

Godina završetka: 2008.

Tema disertacije: „Reforma agrarnih politika i restrukturiranje poljoprivrede zemalja jugoistočne Evrope u procesu evropskih integracija“

Radno iskustvo

Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici

Godina zaposlenja: 1998.

Uža naučna oblast: Agroekonomija

Katedra: Katedra za agrarnu ekonomiju i agrobiznis