Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Dr Saša Z. Todorović

Saša Z. Todorović rođen je 26. novembra 1978. godine u Zemunu, Republika Srbija. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsek za agroekonomiju. Na istom fakultetu na Institutu za agroekonomiju počeo je da radi 2005. godine izborom u zvanje asistenta pripravnika za užu naučnu oblast Menadžment, organizacija i ekonomika proizvodnje poslovnih sistema poljoprivrede i prehrambene industrije na Katedri za menadžment u agrobiznisu, gde i danas radi.

 

Oblast istraživanja

 

Održivost prehrambenog sistema. Ocena efikasnosti i održivosti korišćenja ograničenih proizvodnih resursa. Optimalna alokacija resursa poljoprivrednih gazdinstava. Otpornost poljoprivrednih gazdinstava na klimatske promene i prilagođavanje izmenjenim klimatskim uslovima. Ocena efekata poljoprivredne politike na poslovanje poljoprivrednih gazdinstava.

 

Tekući projekti

 

Projekat finansiran od strane Ministarstva  nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije na osnovu ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada u  2023. godini između Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Ministarstva  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, evidencioni broj ugovora: 451-03-47/2023-01/200116.

 

Projekat RUSTIK (Tranzicije ruralne održivosti kroz integraciju znanja za unapređene političke procese) finansiran iz programa istraživanja i inovacija Evropske unije Horizont Evropa pod ugovorom o dodeli sredstava broj 101061051.

 

Drugi relevantni podaci

 

Saša Z. Todorović aktivno učestvuje u naučnom i stručnom radu i objavljivanju rezultata u naučnim i stručnim publikacijama i na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Objavio je veći broj radova u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom, kao i u zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova. Učestvovao je u više nacionalnih i međunarodnih projekata. Između ostalog, kao član ekspertskog tima 2013. godine učestvovao je u izradi Strategije razvoja poljoprivrede Republike Srbije za period 2014–2024. godine, dok je u periodu od 2012. godine do 2015. godine u svojstvu lokalnog eksperta učestvovao na projektu finansiranom od strane Evropske unije pod nazivom „Uspostavljanje sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji (FADN) EuropeAid/129873/C/SER/RS”. Održao je niz obuka za poljoprivredne proizvođače i zaposlene u Poljoprivrednoj savetodavnoj službi Srbije. Član je Društva agrarnih ekonomista Srbije (DAES).