Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Dr Olgica M. Zečević Stanojević

Datum rođenja: 28.12.1967.
Titula: doktor nauka internacionalnog menadžmenta i biznisa
Naučno zvanje: naučni saradnik
E-mail: olgicazs@gmail.com

Obrazovanje:

Diplomirala na Filološkom fakultetu – odsek za jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik, Univerzitet u Beogradu, 1992. godine. Završila je magistarske studije i odbranila magistarsku tezu na Fakultetu za internacionalni menadžment u Beogradu, 1997. godine. Na Fakultetu za internacionlni menadžment u Beogradu odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom : ,,Uticaj kulturnog okruženja na internacionalni menadžment’’, 1999. godine.

Profesionalno iskustvo:

Radila je od 1992. godine, na Pedagoškoj akademiji kao lektor, a potom na Učiteljskom fakultetu u Beogradu kao asistent za srpski jezik. Na Institutu za internacionalni menadžment na mestu istraživač, je od 1995. godine. i na Fakultetu za inernacionalni menadžment kao asistent, a od 1999. godine u zvanju docenta. Od 2002. godine zaposlena je na Evropskom Univerzitetu- Fakultetu za evropski biznis i marketing u zvanju vandrednog profesora, a od 2007. godine kao redovni profesor za naučnu oblast menadžment i biznis-kulturna raznoslikost. Od septembra 2023. godine je zaposlena na Institutu za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu, u zvanju naučni saradnik.

Naučna i stručna delatnost:

Naučno – istraživački rad primarno je usmeren na oblast menadžmenta i biznisa, kulturne raznolikosti, interkulturnih komunikacija, ekonomija, ruralnog razvoja, agro biznisa i turizma. Autor je i koautor više bibliografskih jedinica i učesnik je na većem broju naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Članstvo u profesionalnim (strukovnim) asocijacijama:

Član je Društva agrarnih ekonomista Srbije (D.A.E.S.).
Ostalo: Govori engleski jezik. Sarađuje sa većim brojem naučno – istraživačkih i visokoobrazovnih institucija iz zemlje i inostranstva.