Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Dr Natalija Bogdanov

Dr Natalija Bogdanov je redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i šef Katedre za ekonomiku poljoprivrede, tržište i ruralni razvoj. 

Predaje na svim nivoima studija predmete vezane za agranu politiku i ruralni razvoj. Ključne oblasti njenog akademskog rada su vezene za reforme politika i institucionalnog okvira u zemaljama u tranziciji, analize strukturnih promena u poljoprivredi i ruralnim područjima, analize efekata instrumenata i mera agrarne politike, socio-ekonomske i ekološke aspekte razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Član je Evropske asocijacije agrarnih ekonomista.

Prof. Bogdanov je objavila preko 130 radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova; dve samostalne monografije i petnaest samostalnih i koautorskih poglavlja u monografijama i tematskim zbornicima (od čega šest izdatih u inostranstvu). Bila je mentor jedne doktorske disretacije, ko-mentor jedne doktorske diseratcije i mentor četiri master teze. Pored toga, bila je član komisije za ocenu i odbranu sedam doktorskih disertacija u zemlji i inostranstvu, tri magistarske teze, kao i mentor i član komisije za odbranu brojnih diplomskih radova. Bila je gostujući profesor na predmetu Ruralni razvoj na Fakultetu za zemjodelski nauki i hrana Univerziteta Sveti Kiril i Metodij, Skoplje, Severna Makedonija.

Prof. Bogdanov je rukovodila naučne projekte iz programa Osnovnih istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, i to: Projekat 149030: Poljoprivreda i ruralni razvoj Srbije u međunarodnim integracijama (2006-2010) i projekat 179028: Ruralno tržište rada i ruralna ekonomija Srbije – diverzifikacija dohotka i smanjenje ruralnog siromaštva (2011-2019). Pored toga, predvodila je istraživačke timove Poljoprivrednog fakulteta na nekoliko evropskih istraživačkih projekata, iz programa FP6 i FP7 („CEEC Agri Policy“, „FABNET“, „AgriPolicy”).

Trenutno vodi tim istraživača na Horizon Europe projektu RUSTIK. U svojstvu vodećeg eksperta, regionalnog i nacionalnog eksperta, radila je na brojnim projektima Evropske Komisije, Svetske banke, UNDP-a, FAO-a, SWG-RRD itd., u zemljama Zapadnog Balkana, Istočne Evrope i Centralne Azije.