Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Dr Marija Jeremić

Titula: Doktor ekonomskih nauka

Pozicija: Docent

Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Katedra za agrarnu ekonomiju i agrobiznis

Kontakt: marija.jeremic@ef.uns.ac.rs

Obrazovanje:

Osnovne i master studije završila je na Ekonomskom fakultetu u Subotici na studijskom programu: Agrarna ekonomija i agrobiznis. Master tezu pod nazivom: “Investiciona analiza proizvodnje meda u Vojvodini” odbranila je 2009. godine, a doktorsku tezu: “Transmisija cena u lancu snabdevanja mesom u Srbiji i odabranim državama Evropske unije” odbranila je 2018. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

Radno iskustvo:

Od 2008. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerziteta u Novom Sadu na Departmanu za agrarnu ekonomiju i agrobiznis. Njenja uža naučna oblast istraživanja je agrarna ekonomija, a dodatna polja interesovanja su: istraživanje tržišta, transmisija cena i lanac snabdevanja hranom.

Učešće na projektima:

  • Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona, Projekat Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, No. 46006, od  2011. do 2019. godine.
  • Razvoj novih sorti i poboljšanja tehnologija proizvodnje uljanih biljnih vrsta za različite namene, Projekat Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, No. 31025, od 2011. do 2019. godine.
  • Network building in the field of competitiveness of agri-food sector of Serbia and EU countries (AgriNET), Projekat Fonda za nauku Republike Srbije, od 2020. do 2023. godine.
  • Erazmus + Žan Mone AgriGREEN Centar izvrsnosti – Jean Monnet Centre of Excellence. Sustainable Agriculture for Greener Future. 2022-2025
  • Erazmus + Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju. Development of bachelor program in agroecology with dual education in Kazakhstan (AgroKAZ) 2023-2026.