Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Dr Ivan Đurić

Ivan Đurić je doktorirao iz oblasti agrarne ekonomije na Martin-Luter Univerzitetu Halle-Wittenberg u Nemačkoj.

Više od 17 godina radi na istraživanjima inovacija u agro-prehrambenom sektoru, poslovnim modelima lanaca vrednosti hrane, poljoprivrednim politikama i trgovini.

Od 2018. godine koordinira istraživačku grupu koja radi na digitalizaciji u poljoprivredi, baveći se projektima kao što su:

  • ,,Digitalna transformacija kineske poljoprivrede – resursi, trgovina i bezbednost hrane“ (DITAC, 2021-2023);

 

  • ,,Determinante poverenja potrošača prema agro-prehrambenim sistemima na Zapadnom Balkanu: Veze između poverenja i transparentnosti kroz digitalna rešenja kao put ka jačanju konkurentnosti lanca snabdevanja“ (eTrust-Food, 2018-2023);

 

  • ,,Digitalizacija u poljoprivredi –
    Uticaj društvenih medija na marketing agro-prehrambenih proizvoda“ (AgriDigital, 2019-2021);

 

Od 2023. godine koordinira IAMO XR Lab koji koristi različite imerzivne digitalne tehnologije (AR, VR i MR) za analizu ponašanja potrošača i usvajanja inovacija u vezi sa agro-prehrambenim sektorom.


Povezani projekti su FoodScopeVR (DAAD, 2023-2024) i SecureFood (EU Horizon, 2024-2027).

Ivan je takođe član CIS mreže stručnjaka za poljoprivrednu trgovinu (ATnet) FAO-a i predstavnik IAMO-a u Fraunhofer-Leibniz inicijativi o digitalizaciji.