Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Dr Dragan M. Nedeljković

Datum rođenja: 19.02.1962.
Titula: doktor nauka internacionalnog menadžmenta i biznisa
Naučno zvanje: naučni saradnik
E-mail: draganedeljkovic62@gmail.com


Obrazovanje:

Diplomirao na Prirodno – matematičkom fakultetu, odseku za turizmološke nauke, Univerzitet u Beogradu, 1986. godine. Završio magistarske studije i odbranio magistarsku tezu na Fakultetu za internacionalni menadžment u Beogradu, 1997. godine. Na Fakultetu za internacionlni menadžment u Beogradu odbranio doktorsku disertacijupod naslovom : ,,Proces donošenja i sprovođenja odluka u menadžmentu –komparativni pristup’’, 1999. godine.


Profesionalno iskustvo:

Od 1985. godine zaposlen u Institutu za internacionalni menadžment u Beogradu na radnom mestu istraživač. U periodu od 1994. do 2001. godine zaposlen na
Fakultetu za internacionalni menadžment u Beogradu, najpre kao asistent a od 1999. godine u zvanju docent. Od 2001. godine je zaposlen na Evropskom univezitetu Fakultetu za evropski biznis i
marketing u zvanju vanredni profesor, a od 2006. godine redovni profesor za užu naučnu oblast menadžment i biznis. Od septembra
2023. godine zaposlen na Institutu za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu, u zvanju naučni saradnik.


Naučna i stručna delatnost:

Naučno – istraživački rad primarno je usmeren na oblast menadžmenta i biznisa, odlučivanja i rukovođenja, menadžmenta ljudsih resursa, ruralni razvoj, agro biznis i turizam. Kao autor i koautor objavio je više bibliografskih jedinica i učesnik je na većem brojunaučnih skupova u zemlji i inostranstvu.
Članstvo u profesionalnim (strukovnim) asocijacijama: Član je Društva agrarnih ekonomistaSrbije (D.A.E.S.).
Ostalo: Govori engleski jezik. Sarađuje sa većim brojem naučno –istraživačkih i visokoobrazovnih institucija iz zemlje i inostranstva.