Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Dr Danica B. GLAVAŠ – TRBIĆ

Dr Danica B. GLAVAŠ – TRBIĆ, docent, rođena je 21.03.1982. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“, prirodno – matematički smer.


Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, smer Agroekonomija. Kao stipendista u trajanju od 12 meseci pohađala je master studije na Poljoprivrednom fakultetu Humboldt Univerziteta u Berlinu, Nemačka. Odbranila je master rad pod nazivom „Ruralni
razvoj i lokalni ekonomski razvoj“.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Faktori konkurentnosti agroprivrede Republike Srbije“ je odbranila na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu na agroekonomskom smeru.

Tokom 2009 – 2010. godine radila je u Skupštini AP Vojvodine u okviru Univerzitetskog programa radne prakse. Od januara 2011. godine zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, prvo u zvanju istraživača saradnika, a od 2016. godine u zvanju asistenta.

U toku 2021. godine izabrana je u zvanje docenta u užoj naučnoj oblasti Agrarna ekonomija i ruralni razvoj na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Od 2011. godine angažovana je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu za izvođenje nastave iz više predmeta u užoj naučnoj oblasti Agrarna ekonomija i ruralni razvoj na svim nivoima akademskih studijama:
Mikroekonomija, Makroekonomija, Principi ekonomije, Osnove ekonomije sa agrarnom politikom, Preduzetnička ekonomija, Ruralni razvoj, Ekonomika poljoprivrede, Ekonomika turizma i seoskog turizma, Ekonomika i menadžment u veterinarskoj praksi, Regulative u poljoprivredi Evropske unije, Studije roda u selu i poljoprivredi i drugim predmetima.


Doc. dr Danica Glavaš – Trbić se dugo godina bavi naučno – istraživačkim radom i do sada je učestvovala na 16 nacionalnih i međunarodnih naučno – istraživačkih projekata, od kojih su tri TEMPUS projekta, jedan SEE-ERA.NET Plus joint Call projekta, jednoj COST Action, dva Erasmus+ Jean Monnet Module projekta, dva višegodišnja projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod nazivom „Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona“ i „Proizvodnja tvrdog sira sa dodatnom vrednošću od mleka proizvedenog u organskim i samoodrživim sistemima“ kao i sedam jednogodišnjih projekata Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje.


Autor i koautor je preko 90 naučnih radova publikovanih u nacionalnim i međunarodnim naučnim časopisima i na naučnim skupovima. Jedan je od autora udžbenika pod nazivom „Regulative u poljoprivredi Evropske unije“ za istoimeni predmet na osnovnim akademskim
studijama svih studijskih programa na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Autor je više poglavlja u monografijama sa drugim autorima, kao i jedne samostalne monografije pod
nazivom „Klasteri u funkciji ruralnog razvoja“.

U trajanju od 12 meseci usavršavala se na Humboldt Univerzitetu, Poljoprivredni fakultet (Landwirtschaftlich – Gärtnerische Fakultät, Institut für Wirtschafts – und
Sozialwissenschaften des Landbaus, Humboldt Universität zu Berlin, Deutschland), Departman za međunarodnu trgovinu i razvoj poljoprivrede i Departman za ruralni razvoj (WISOLA), Berlin, Nemačka.

Nekoliko puta je bila na kraćim studijskim boravcima:
Wageningen (Wageningen University & Research), Helsinki, Mikeli (University of Helsinki, Ruralia Institute), Prag (Czech University of Life Sciences, Institute of Education and Communication), Ljubljana (University of Ljubljana, Faculty of Administration), Študgart (Steinbeis Europa Zentrum) i u zemljama iz regiona.
Do sada je bila član Društva agrarnih ekonomista Srbije (DAES) i Centra za agrarnu istoriju (CAI).

Član je uređivačkog odbora časopisa „Contemporary Agriculture“ i časopisa „Agroekonomika”, izdavač Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.
Govori, čita i piše engleski i služi se nemačkim jezikom.