Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Csilla Góli, master ekonomista

Biografija

Ime i prezime: CSILLA GÓLI
Datum rođenja: 20.02.1984.
Porodični status: udata, majka troje dece


Radno iskustvo:
 Datumi: 2020-

 • Naziv i adresa poslodavca: Grad Subotica, Kabinet Gradonačelnika, Trg Slobode 1., Subotica
 • Naziv radnog mesta: Član Gradskog veća zadužena za oblast komunalnih delatnosti i razvoj

 

Datumi: 2017-2020

 •  Naziv i adresa poslodavca: Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „REGIONALNA DEPONIJA“ Subotica, Trg Lazara Nešića 1, Subotica
 • Naziv radnog mesta: direktor

Datumi: 2012-2017

 • Naziv i adresa poslodavca: OTVORENI UNIVERZITET DOO SUBOTICA, Trg cara Jovana Nenada
  15, Subotica
 • Naziv radnog mesta: projekt menadžer

 Datumi: 2007-2012

 • Naziv i adresa poslodavca: GRADSKA UPRAVA, GRAD SUBOTICA, Trg slobode 1, Subotica
 • Naziv radnog mesta: izvršilac lokalnog ekonomskog razvoja – asistent menadžer

Datumi: 2003-2007

 •  Naziv i adresa poslodavca: GRADSKA UPRAVA, GRAD SUBOTICA, Trg slobode 1, Subotica
 •  Naziv radnog mesta: tehnički sekretar

 

Obrazovanje i osposobljavanje:

Datumi: 2022-2023

 • Naziv organizacije obrazovanja: Ekonomski fakultet u Subotici, Segedinski put 9-11, Subotica
 •  Studijski program: Agrobiznis menadžment
 • Kvalifikacije: master ekonomista

 

Datumi: 2004-2007

 • Naziv organizacije obrazovanja: Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica, Vojvode
  Putnika 87.
 • Pravac obrazovanja: Finansijski menadžment
 • Kvalifikacije: diplomirani ekonomista


Lične sposobnosti i kompetencije:
Maternji jezik: mađarski
Drugi jezici: srpski (nivo znanja: odličan), engleski (nivo znanja: odličan), nemački (nivo znanja:
osnovni)
Vozačka dozvola B kategorije