Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

NAŠI ČLANOVI

dr Ivan Đurić

Predstavnik naučne zajednice iz dijaspore

Maja Mladenović, mast. ekon.

Predstavnik Kosova i Metohije

Csilla Góli, mast. aekon.

Predstavnik zajednice vojvođanskih Mađara

prof. dr Miladin Ševarlić

Počasni predsednik

prof. dr Thomas Glauben

Ugledni međunarodni ekspert

Redovni članovi