Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

CILJEVI

GLAVNI CILJEVI DAES SU:

 

  • promovisanje znanja i razumevanja agroekonomije; 
  • razmena iskustava,
    ideja i informacija između agroekonomista; 
  • povezivanje akademske i istraživačke zajednice, kreatora politika, praktičara i predstavnika industrije.

 

U svom radu DAES će prevazilaziti problem duboke podeljenosti našeg društva i predlagaće najbolja rešenja u interesu struke i nauke, a u skladu sa dugoročnim interesima stanovništva i privrede.