Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

ČETVRTA DECENIJA POSTOJANJA

Više od trideset godina rada Društva agrarnih ekonomista Srbije (DAES) simbol je kontinuirane predanosti i angažovanja u proučavanju i unapređenju agrarne ekonomije, kao i posvećenosti razmeni znanja, istraživanjima i podizanju svesti o pitanjima koja su od značaja za poljoprivredni sektor i ruralni razvoj.

DAES je osnovan 17. aprila 1992. godine i nastavio je aktivnosti članova Društva agrarnih ekonomista Jugoslavije (DAEJ, 1977) u Republici Srbiji. DAES je prolazio kroz različite faze veće ili manje aktivnosti, pri
čemu bismo jednu od tih faza mogli nazvati ,,razdobljem izuzetne plodotvornosti“ (2007-2017).

Od osnivanja do juna 2023. godine, predsednici DAES su bili:

 • prof. dr Vidan Ranđelović (1992 – 2001),
 • prof. dr Desimir Obrenović (2001 – 2003).
 • prof. dr Miladin M. Ševarlić (2003 – 2017),
 • prof. dr Koviljko Lovre (2017-2023).


U toku najplodotvornijeg razdoblja od 2007. do 2017. godine, DAES je:

 • u partnerstvu sa Evropskom asocijacijom agrarnih ekonomista (EAAE), uspešno organizovao tri međunarodna seminara:
  • 100th Jubille Seminar of the EAAE (Novi Sad, 2007) na temu Development of Agriculture and Rural Areas in Central and Eastern Europe,
  • 135th Seminar EAAE (Belgrade, 2013) na temu Challenges of the Global Agricultural Trade regime after Doha (u saradnji sa Odborom za selo Srpske akademije nauka i umetnosti);
  • 152nd Seminar EAAE (Novi Sad, 2016) na temu Emerging Technologies and the Development of Agriculture.
 • redovno organizovao tri nacionalna naučna skupa godišnje uz učešće naučnika iz celog sveta, pokrivajući različite teme:
  • Agrarna i ruralna politika
  • Stanje i perspektive zadrugarstva
  • Agroprivreda Srbije i pridruživanje Evropskoj uniji;
 • redovno organizovao u saradnji sa Ekonomskim institutom iz Beograda, povodom Svetskog dana hrane (16. oktobar), Međunarodni forum „HRANA ZA EVROPU“ od 2011. godine. Na ovim forumima okupilo se preko 150 profesora univerziteta, istraživača, ministara, predstavnika međunarodnih institucija, rukovodilaca agrobiznisa i drugih stručnjaka iz agroprivrede, kao i predstavnika asocijacija i organizacija;
 • realizovao nekoliko istraživanja i publikovao i besplatno podelio u zemlji i inostranstvu brojne naučne publikacije – zbornike radova, udžbenike i monografije.