Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Borislav Rajković

Borislav Rajković je student završne godine doktorskih studija u oblasti poljoprivrede, na Leibniz institutu za razvoj poljoprivrede u ekonomijama u tranziciji (IAMO), Savezna Republika Nemačka.

Završio osnovne i master akademske studije na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom master studija učestvovao u projektu „Globalni preokret u trgovini – Trgovinske barijere između istoka i zapada: analiza uticaja na trgovinu prehrambenim proizvodima u Srbiji“. Projekat je finansiran od strane Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD) i realizovan na IAMO. Tokom 2017. godine pridružio se Departmanu poljoprivrednih tržišta na IAMO kao student doktorskih studija. Dobitnik DAAD stipendije „Istraživački grantovi – Doktorske studije u Nemačkoj“ 2018. godine.

Njegov istraživački rad je fokusiran na ulogu socijalnih medija i poverenja potrošača u formiranju preferencija potrošača prema hrani u Srbiji, u domenu eksperimentalne ekonomije.

U okviru doktorata istražuje efekte informacija dosptupnih kroz socijalne medije i njihovu ulogu u redukovanju negativnih posledica informacione asimetrije na tržištu hrane.
Istraživanje uključuje kompleksan faktor poverenja potrošača u eksperimentalnu analizu izbora potrošača, baziranih na njihovim preferencijama.
Trenutna i buduća istraživačka interesovanja spadaju u oblast eksperimentalne ekonomije, sa fokusom na ponašanje potrošača i informacionu asimetriju na tržištima hrane.

Trenutno, Borislav Rajković učestvuje u projektu „FOODScopeVR – Poverenje, transparentnost i mogućnosti praćenja duž kanala snabdevanja u Srbiji – Upotreba digitalnih tehnologija u svrhu razumevanja ponašanja potrošača“.

Finansiran od strane DAAD i kolaborativno vođen od strane Poljoprivrednog fakultera u Beogradu i IAMO, ovaj projekat ima za cilj identifikovanje preferencija potrošača koristeći novi pristup koji koristi tehnologije virtuelne i proširene realnosti.
Rad Borislava Rajkovića je prezentovan na internacionalnim konferencijama i publikovan u specijalizovanim naučnim časopisima.