Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Tatjana Brankov i Marija Nikolić posetile poljoprivredne proizvođače na Kosmetu

U sklopu projektne ideje pod nazivom „BLAGA KOSOVA I METOHIJE: OD SRCA SRBIJE DO TVOJE TRPEZE“, predstavnice DAES-a, prof. dr Tatjana Brankov (predsednica DAES-a) i doc. dr Marija Nikolić (predsednica Upravnog odbora DAES-a), posetile su Kosovo i Metohiju u periodu od 30. januara do 2. februara 2024. godine.

U ovoj poseti, pridružili su im se i gospodin Zoran Zdravković (direktor kompanije „Metohija doo“), prof. dr Tanja Vujović (dekan Ekonomskog fakulteta u Prištini) i Maja Mladenović, asistentkinja (Ekonomski fakultet u Prištini).

Tokom posete, u ograničenoj meri je istraženo trenutno stanje i identifikovane su potencijalne mogućnosti za dalje unapređenje položaja poljoprivrednih proizvođača srpske nacionalnosti na Kosmetu.

Konstatovano je da:

 1. Poljoprivredna škola Priština-Lešak (opština Leposavić), raspolaže infrastrukturnim kapacitetima, koji se mogu uz mala ulaganja iskoristiti za otvaranje mlekare, koja bi vršila organizovan otkup mleka na celoj teritoriji KiM-a.

 2. Opština Leposavić je interesantna zbog uzgoja autohtone rase – buše, malog kratkonog planinskog govečeta, koje je u ranom srednjem veku bilo dominantna rasa goveda u brdsko-planinskim područjima Balkana, a koja je sada dovedena na ivicu opstanka.

 3. U opštini Leposavić postoji potencijal za preradu brašna od heljde, a proizvodi se i kukuruz žuti zuban – autohtona sorta.

 4. U navedenoj opštini posluje kompanija Pepermint International, osnovana 2012. godine u selu Vuča koja vrši otkup samoniklih biljaka i plodova koji pripadaju divljoj vrsti. Firma trenutno ima 20 kooperanata i preko 100 sakupljača, sertifikovana je od strane sertifikacione kuće Albinspekct (Švajcarska) i poseduje dva sertifikata Organic EU i BioSuisse Organic.

 5. U opštini Zubin potok, posluje istoimena zadruga – najuspešnija zadruga na teritoriji KiM.

 6. U gradu Prištini, zabeležen je značajan broj proizvođača kvalitetne rakije, voća i meda. Proizvođač Dušan Godžić, osnivač Red Diamond, ostvaruje impresivne rezultate u proizvodnji i preradi godži bobica, koje imaju potencijal za lečenje zdravstvenih problema.

 7. U opštini Vitina (selo Mogila), ističe se familija Bocić, koja se bavi proizvodnjom povrća, između ostalog i proizvodnjom stare sorte paprike – vezenka i proizvoda od nje stvorenih (ajvar, turšija, tucana paprika).
poseta-kosmet-2024
zadruyni-savez-zubin-potok

Jedan od ciljeva posete KiM je bio i da se proceni spremnost poljoprivrednika da se udruže, kao i da se identifikuju potencijalne prepreke u ovom procesu. Utvrđeno je da među poljoprivrednim proizvođačima postoji svest o potrebi za udruživanjem, ali i visoka bojazan u pogledu bezbednosti imovine u koju bi tako okupljeni zadrugari ulagali.

Kao rezultat posete, izvedeni su određeni zaključci, te je DAES predložio Kancelariji za KiM Vlade Republike Srbije:

 1. Otvaranje prodavnice za snabdevenje poljoprivrednim proizvodima (pod robnom markom „Kosovski božur“) sa Kosmeta na atraktivnoj lokaciji u Beogradu;
 2. Otvaranje prodavnice sa lokalnim poljoprivrednim proizvodima u opštini Štrpce;
 3. Otvaranje mlekare u opštini Leposavić;
 4. Podsticanje razvoja sektora proizvodnje jaja i pilećeg mesa na KiM;
 5. Podsticanje razvoja sektora pčelarstva na KiM;
 6. Aktivnije uključivanje Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije u rešavanju problema poljoprivrednih proizvođača na Kosmetu;
 7. Organizovanje serije predavanja o prednostima udruživanja.