Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

STUDENTI EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU- POBEDNIČKO REŠENJE Kreiranje marketing kampanje kompanije ,,3bir"

U toku letnjeg semestra, studenti Ekonomskog fakulteta u Subotici u okviru predmeta Osnove agrarne ekonomije i projekta AgriGREEN učestvovali su u takmičenju Kreiranje marketing kampanje kompanije 3bir. Najbolja je bila ekipa BEER EXPERTS koja je izradila pobedničko rešenje i prestavila novi vizuelni identitet kraft piva AKIRA.