Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

AGROEKONOMISTI MEĐU AGRIF AMBASADORIMA

Centar za karijerni razvoj studenata Poljoprivrednog fakulteta, koji uspešno radi već dve godine, po prvi put je organizovao intenzivni jednogodišnji program karijernog razvoja „AGRIF AMBASADORI“. Program je namenjen studentima svih godina i nivoa studija na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da im pomogne u pripremi za tržište rada.

Među polaznicima prve generacije Ambasadora našla se i redovna studentkinja četvrte godine studijskog programa Agroekonomija, Aleksandra Ilić, kojoj vannastavne aktivnosti nisu strane. Aleksandra je u okviru programa dobila priliku da razvije svoje „meke veštine“, učestvuje u brojnim radionicama i predavanjima, kao i da se upozna sa predstavnicima vodećih kompanija u regionu.


Slika – Aleksandra Ilić