Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

2009-Agroprivreda Srbije i evro integracije-Gde smo i kako dalje?